Van visie naar fundament


Medicatie innemen is een vorm van zorg die in de meerderheid van de gevallen door de patiënt zelf toegepast wordt. Artsen kiezen medicijnen en schrijven deze voor, patiënten halen receptmedicijnen op en gebruiken daarnaast zelfzorg medicijnen. Het gebruik van deze zelfzorg medicijnen wordt vaak niet teruggekoppeld. Het gemis van een goed medicatieoverzicht van het complete beeld was aanleiding voor de start van Zorgdoc. Oprichter Cees Schaap liep als farmacoloog en apotheker in ziekenhuizen, stadsapotheken en poliklinische apotheken dagelijks tegen medicatieproblemen aan.

Dat inzicht heeft geleid tot een visie en een droom die in de afgelopen tien jaar steeds dichter bij de werkelijkheid van de zorgpraktijk heeft kunnen komen. Deze visie is gestoeld op techniek en veel factoren van organisatorische en juridische aard die in de praktijk van de zorgverlening aan de orde zijn. Het doel hierin is het faciliteren van de patiënt, door die de technische mogelijkheid te geven om actief deel te kunnen nemen aan deze voortschrijdende ontwikkeling. Het resultaat is een situatie waaruit alle betrokkenen winst kunnen halen.

fundament

Het fundament

De patiënt moet geholpen worden met een eigen dossier om de effecten vast te leggen en dat begint met…

> Lees verder

wat-zorgdoc

Wat is Zorgdoc?

Zorgdoc verbindt informatie van de patiënt met die van de zorgprofessional en is bedoeld en ontworpen om…

> Lees verder

veilig

Veilig en transparant

Zorgdoc gaat zorgvuldig om met gegevens, privacy en procedures. Ook aan transparantie hecht Zorgdoc…

> Lees verder

toekomst

De toekomst

Als we het uitgangspunt van de AVG doortrekken, is dat er vooral op gericht om de eigenaar van de gegevens controle te…

> Lees verder

De zorginstelling die Zorgdoc gebruikt

In de Zorginstelling weet de ziekenhuisapotheek dat het compleet en sluitend krijgen van het actueel medicatieoverzicht belangrijk maar niet eenvoudig is. De dialoog met de patiënt hierover en de communicatie via de systemen met de andere betrokkenen in de instelling kost tijd, inspanning, en vaak technische aanpassingen.

Lees meer…

Zorgdoc voor de apotheek

De stadsapotheek is de partij in het midden van de keten. Als schakel tussen de eerste lijn, de patiënt en de instelling, gaat het om het bijeengaren van informatie uit deze verschillende stromen. Daarbij komt dat de patiënt zelf ook rechtstreeks niet-voorgeschreven middelen betrekt, hetzij van de eigen apotheek, hetzij van andere bronnen zoals internet.

Lees meer…

Zorgdoc in de eerste lijn

In de eerste lijn werkt het medicatiedossier twee kanten op. Allereerst is het de bron waar veel nieuwe en wellicht tijdelijke medicatie aan het dossier wordt toegevoegd. Vervolgens komt er na een ingreep een medicatieoverdracht terug die het eigen dossier weer compleet moet maken. Hoe soepeler dit proces loopt, hoe beter.

Lees meer…

Hoe werkt Zorgdoc voor de patiënt?

De patiënt heeft traditioneel geen stem in de automatisering van de zorg. Er is geen marktpartij met slagkracht die opkomt voor de patiënt en zaken in de praktijk voor elkaar kan krijgen. Zorgdoc maakt hier een einde aan. Een instelling die Zorgdoc adopteert neemt de positie van de patiënt serieus en toont aan dat iedereen erbij gebaat is.

Lees meer…