Zorgdoc.PRO Declaratie


Zorgdoc.PRO Declaratie ondersteunt, controleert en bewaakt het declareren van add-on geneesmiddelen, klinisch en poliklinisch. Medewerkers worden geholpen bij het creëren van de juiste declaraties. Zorgdoc.PRO Declaratie gebruikt daarbij informatie uit de beschikbare en gekoppelde bronsystemen in het Ziekenhuis, NZa en Z-Index (G-Standaard) tabellen.

Zorgdoc.PRO Declaratie verbetert geautomatiseerd het declaratieproces van add-on geneesmiddelen en geeft duidelijk aan waar informatiewijzigingen in de bronsystemen gewenst zijn.

Het proces

Zorgdoc.PRO Declaratie verzamelt uit de beschikbare systemen informatie over declaraties, gekoppeld aan de patiënt. Zorgdoc.PRO Declaratie importeert zoveel mogelijk geautomatiseerd uit andere systemen, maar kan ook handmatige invoer verwerken vanuit papieren processen die niet door een systeem ondersteund worden. Het controleert vervolgens alle beschikbare gegevens en rapporteert probleemgevallen met probleemanalyse. Per geval wordt de medewerker ondersteund bij het maken van de noodzakelijke verbeteringen. De module geeft aan welke gegevens in welke bronsystemen gewijzigd dienen te worden voor het bereiken van een rechtmatig declaratieresultaat. De juiste declaraties worden aangeleverd aan het zorgadministratie systeem.

Het resultaat

Zorgdoc.PRO Declaratie leidt tot een juiste declaratie in het zorgadministratie systeem en tot een verlaging van afgekeurde declaraties. Bij wijzigingen achteraf, bijvoorbeeld vanwege tarieven, vindt een geautomatiseerde controle van alle declaraties plaats en wordt een rapportage gemaakt van de probleemgevallen voor eenvoudige correctie.

Zorgdoc.PRO Declaratie is transparant. Het kan getoetst worden door auditors (AO/IC) en door de logging zijn alle acties te traceren.