logistiek

Meer informatie?

Update juli 2020

Zorgdoc Logistiek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, waardoor er nu een allround platform bestaat om specialistische farmaceutische zorg thuis te coördineren en te controleren. Dit platform faciliteert het volgen en begeleiden van spillage en therapietrouw voor patiënten die deze middelen thuis gebruiken.

Zorgdoc.PRO GG Logistiek


Medicatielogistiek van ziekenhuis naar huis

De afgelopen jaren heeft Zorgdoc.PRO GG Logistiek zich ontwikkeld van een applicatie voor het ondersteunen van de toepassing van dure geneesmiddelen in de thuisomgeving (add-on geneesmiddelen) tot een allround platform om specialistische farmaceutische zorg thuis te coördineren en controleren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het thuisgebruik van parenterale voeding, antibioticakuren en orale oncolytica. Spillage en therapietrouw van patiënten die deze middelen thuis kunnen gebruiken kunnen gevolgd en egeleid worden. Logistieke activiteiten die in het kader van het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) programma uitgevoerd moeten worden, zijn onderdeel van de Zorgdoc.PRO GG Logistiek.

De flows van het platform beginnen met een recept en uitvoeringsverzoek en eindigen bij het registreren van het gebruik door de patiënt. Op de persoonlijke situatie van de patiënt gerichte vragen zijn mogelijk. Alle stappen die daartussen zitten worden ondersteund en indien gewenst worden ook de declaraties uit de verschillende systemen in het ziekenhuis opgehaald, gecombineerd tot een consistente administratie en getoetst tegen de geldende NZa codes alvorens ze naar de zorgadministratie gaan. Dat maakt het declareren eenvoudiger en vermindert de uitval bij betaling door de verzekeraar.

Medewerkers worden geholpen bij het plannen van afspraken voor levering van medicatie, het maken en uitvoeren van werkopdrachten binnen de apotheek, het aansturen van de koeriersdienst en het monitoren van de terhandstelling. Communicatie met andere systemen verloopt indien mogelijk real time, bijvoorbeeld met locker-, track & trace- en koerierssystemen. De dienstverlening van verpleegkundigen op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg worden ondersteund door Zorgdoc.PRO GG Logistiek.

Zorgdoc.PRO GG Logistiek is transparant. Het kan getoetst worden door auditors (AO/IC) en door de logging zijn alle acties te traceren.

Het proces

Het proces begint met het verzamelen van informatie. Er wordt met de patiënt, direct dan wel remote, een profiel gemaakt met basisgegevens zoals het vastleggen van de wijze van contact (telefoon, e-mail, direct) en de looptijd van de behandeling en/of recepten.

De volgende stap bestaat uit het plannen van de gewenste afhandeling van de zorgverlening. De afhandeling wordt daarbij gestuurd door een zorgplan waarin de stappen zijn vastgelegd in een workflow. Het zorgplan vormt de basis voor de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de levering van TNFa middelen, inclusief verpleegkundige ondersteuning. Per contactmoment worden de gewenste activiteiten ingepland en gericht gecommuniceerd aan medewerkers bij de uitvoering van activiteiten, zoals:

 • het opvragen van het actueel medicatieoverzicht
 • de hoeveelheid afgeleverde medicijnen afhankelijk van bezoek aan de polikliniek en voorraad bij de patiënt
 • levering van medicijnen op datum in een tijdslot
 • levering met naaldencontainer
 • retour volle naaldencontainer
 • verpleegkundige inplannen op datum en tijd.

Het resultaat van het plannen van zorgactiviteiten is dat de werkopdrachten worden verstuurd voor uitvoering. Deze werkopdrachten zijn bijvoorbeeld:

 • aanschrijfopdrachten
 • pick&pack opdrachten
 • label print opdrachten
 • planning van bezorging
 • de afhaalbalie opdracht
 • een verpleegkundige prikopdracht thuis

Elke opdracht wordt in de uitvoering gevolgd en moet bij afronding handmatig of met een scanner afgemeld worden.

Tenslotte volgt de nazorg met het opvragen van feedback over de uitvoering van geplande activiteiten of behandelresultaten bij de patiënt. Deze feedback en resultaten worden vastgelegd en dit leidt tot aanpassingen van de flow.

De patiënt

Ook bij Zorgdoc.PRO GG Logistiek kunnen patiënten actief worden betrokken. Hiervoor gebruikt de patiënt een eigen Zorgdoc account (Zorgdoc.NL), of wordt dat aangemaakt via een eenmalig intakeproces. Daarna kan met de door de patiënt gegeven autorisaties informatie uitgewisseld worden tussen instelling en patiënt. Via het Zorgdoc account kunnen patiënten betrokken worden bij het inplannen van hun eigen leveringen. Het Zorgdoc account geeft de mogelijkheid om de eigen medicatiegegevens te beheren. Het geeft ook aansluiting aan andere Zorgdoc.PRO oplossingen die in de instelling en daarbuiten beschikbaar zijn.

De implementatie

De processen worden ingericht naar wens van de klant met de mogelijkheid tot het ondersteunen en begeleiden van meerdere afhandelingsstromen. Dat kan apart per middel of patiëntengroep, maar ook binnen een patiëntengroep kunnen meerdere stromen onderscheiden worden. Per patiëntengroep kunnen ook separate stappen in de behandeling geprogrammeerd worden. Ook bestaat de mogelijkheid om per middel specifieke processtappen te maken.

Medewerkers werken al naar gelang hun autorisatie met persoonlijke schermen, zodat er geen overbodige informatie aangeboden wordt. Werkplekken kunnen binnen en buiten de organisatie of afdeling gecreëerd worden, en voor thuisbegeleiding ook op mobiele apparatuur zoals tablets of laptops.

Zorgdoc.PRO GG Logistiek kan ook verpleegkundige ondersteuning aansturen, inclusief terugrapportage door verpleegkundigen, thuis of in de instelling.

Logistieke afhandeling verloopt op basis van de wensen van de instelling. Er zijn geen beperkingen aan het aantal logistieke stromen die kunnen variëren van meerdere distributeurs tot lockersystemen of specifieke balies. De mate waarin Zorgdoc.PRO GG Logistiek retourinformatie kan tonen hangt af van de mogelijkheden van systemen die bij dienstverleners in gebruik zijn.

Het resultaat

Zorgdoc.PRO GG Logistiek levert workflow ondersteuning ten behoeve van het logistieke proces van medicatieverstrekking vanuit ziekenhuis naar de thuissituatie. Informatie gaat niet meer verloren en de patiënt is verzekerd van de afgesproken levering van medicatie thuis. Hiermee wordt het volgende bereikt:

 • Betrokkenheid van de patiënt wordt vergroot door betere informatie
 • Spillage van medicijnen wordt gereduceerd door effectievere planningen
 • Real time controle over de uitvoering van geplande activiteiten
 • Ondersteuning van arbeidsdifferentiatie en geografisch verschillende werkplekken voor de uitvoering, binnen en buiten de instelling
 • Levering van de juiste informatie voor declaratiesystemen en rapportagesystemen
 • Zorgdoc biedt een schaalbaar gebruik
 • Het is één programma met eenvoudig in te schakelen functionaliteiten tegen een vast abonnementstarief met afnemende kosten per patiënt bij grote aantallen patiënten.