Voor zorgverleners de oplossing, voor patiënten de app, voor leveranciers een bouwsteen


Zorgdoc biedt een veilige digitale omgeving, waar patiënten eigen medicatiegegevens kunnen inzien en beheren en autorisaties over het delen van medicatie informatie kunnen instellen. Daarmee kunnen patiënten hun medicatie informatie delen met andere zorgverleners of rechtstreeks die doorgave goedkeuren en wordt de patiënt regisseur van het eigen medicatie dossier. De professional kan zijn voordeel doen met de informatie die de patiënt verzamelt en ordent in de eigen omgeving.

Waar Zorgdoc de patiënt ondersteunt met het Zorgdoc.NL account, is Zorgdoc.PRO de omgeving voor de zorgverleners die de patiënt behandelen. Zorgdoc.PRO is de plek waar zorgverleners hun informatie en communicatie met patiënten over medicatie kunnen inregelen en instellen. Zorgdoc.PRO regelt een goede uitwisseling van gegevens tussen patiënt en zorgverlener op een wijze die de data van elke partij, patiënt en zorgverlener, intact laat. Dit wordt gedaan op een wijze die begeleiding, coaching en goede communicatie over gegevens mogelijk maakt. Zorgdoc.Pro voldoet aan alle eisen qua wetgeving: het biedt namelijk een oplossing aan de zorgverlener of instelling in het kader van de wettelijk vereiste dataportabiliteit en specifieke toestemming.

Zorgdoc biedt deze medicatie uitwisselrol aan aan de PGO’s, de XIS-sen en de professionele leveranciers, en is hiermee dus medicatie bouwsteen voor PGO en medicatie bouwsteen voor XIS. Het Zorgdoc medicatiedossier voor de patiënt blijft ook dan rechtstreeks benaderbaar.

zorginstelling

Zorginstelling

De situatie voor deze instellingen leent zich dus bij uitstek voor een oplossing waarbij de patiënt ook zelf informatie…

> Lees verder

leveranciers

Leveranciers

Zorgdoc biedt deze medicatie uitwisselrol aan aan de PGO’s, de XIS-sen en de professionele leveranciers, en is hiermee…

> Lees verder

apotheek

Apotheek

Voor zorgprofessionals combineert Zorgdoc.PRO gegevens uit verschillende bronnen en stelt daarmee ook…

> Lees verder

Eerste lijn

Eerste lijn

Dus ook in de eerste lijn is, als er meerdere behandelaars betrokken zijn, communicatie met alle betrokkenen…

> Lees verder

Zorgdoc actueel

Zorgdoc GG Logistiek (Gepast Gebruik Logistiek) is de afgelopen jaren doorontwikkeld, waardoor er nu een allround platform bestaat om specialistische farmaceutische zorg thuis te coördineren en te controleren. Dit platform faciliteert het volgen en begeleiden van spillage en therapietrouw voor patiënten die deze middelen thuis gebruiken.

Lees meer over de actualiteit…

Over Zorgdoc.NL en het (Medmij)PGO

Zorgdoc.NL is het persoonlijke account van de patiënt: de plek waar de patiënt zelf gezondheidsgegevens kan opslaan, beheren en delen: het PGO. Deze gegevens zijn privacygevoelig en dat maakt de werking van zo’n online dossier - enerzijds veilig afgeschermd maar soms juist goed toegankelijk - complexer dan je denkt. Deze complexiteit werd in de eerste landelijke oplossingen van elektronische dossiers, de afgelopen tien jaar niet goed aangepakt.

Lees meer over wat Zorgdoc is…

Visie en fundament

Voor een goede werking van het medicatiedossier moet aan een aantal essentiële voorwaarden worden voldaan op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en gebruiksgemak. Deze eisen werden vanaf 2016 onder regie van MedMij in een afsprakenstelsel bijeengebracht. Op dit moment kunnen we vaststellen dat de visie en het technisch fundament van Zorgdoc goed aansluiten op de visie van MedMij.

Lees meer over Zorgdocs visie en toepassing…