De zorginstelling met Zorgdoc


Ziekenhuizen hebben te maken met veel, vaak kortdurende contactperiodes met patiënten, zowel poliklinisch als klinisch. Dat betekent vaak dat deze patiënten zowel in de 1e lijn als in de 2e lijn verkeren en te maken krijgen met systemen die niet ontwikkeld zijn voor communicatie over de ‘grenzen’ van het systeem. Daar komt bij dat deze groep patiënten zowel door huisarts als specialist gezien wordt en dus minimaal met twee behandelaars te maken heeft, vaak gelijktijdig. Communicatie is hierbij essentieel. Instellingen die langdurige intramurale zorg bieden - vaak een langdurig verblijf - zijn meer vergelijkbaar met chronische stabiele patiënten uit de 1e lijn. Maar ook dan geldt dat deze patiënten met meerdere behandelaars te maken krijgen.

De situatie voor deze instellingen leent zich dus bij uitstek voor een oplossing waarbij de patiënt ook zelf informatie kan beheren, thuis dan wel in de zorginstelling. Zorgdoc biedt die oplossing rond medicatie en is ook een veilig versleuteld platform dat voldoet aan alle wettelijke eisen rond autorisatie, uitwisseling, communicatie en beheer.

Daarnaast biedt Zorgdoc.PRO toepassingen als logistiek en declaratie, gericht op specialistische medicatie die ook in de thuissituatie gebruikt wordt. Monitoring van therapietrouw, ondersteuning bij gebruik en de eisen die de Richtlijn Medicatie Overdracht stelt aan het betrekken van de patiënt bij het realiseren van een actueel medicatie gebruiksoverzicht en overdracht in de keten, zijn allemaal mogelijk met de combinatie Zorgdoc PGO en Zorgdoc.PRO.

Zorgdoc diensten gericht op medicatieprocessen:

  • Medicatieverificatie & validatie en beheer van actueel medicatie gebruiksoverzicht
  • Voldoen aan RMO (Richtlijnen Medicatie Overdracht in de keten)
  • Logistiek en beheer van het gebruik van specialistische medicatie in de thuissituatie
  • Medicatiedeclaratie conform actuele NZa standaarden

Zorgdoc diensten gericht op veilig versleuteld dataverkeer:

  • Oplossing voor dataportabiliteit
  • Oplossing voor autorisatie van communicatie