Hoe werkt Zorgdoc voor de patiënt?


Zorgdoc bestaat uit twee gescheiden domeinen. U bevindt zich nu op de website van Zorgdoc.PRO, welke bestemd is voor professionele zorgverleners. Voor patiënten is Zorgdoc PGO op de website Zorgdoc.NL beschikbaar. Iedereen kan zich op Zorgdoc.NL aanmelden voor een Zorgdoc PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving).

Bent u patiënt? Klik hier

De ontwikkeling van Zorgdoc is gestart als een PGO, speciaal gericht op patiënten die zelf de informatie over hun medicatie willen beheren en archiveren (binnenkort kan er, naast medicatie, ook andere gezondheidsinformatie worden bijgehouden). Daarbij is uitgegaan van het recht dat de patiënt heeft om zelf te bepalen met wie de eigen gegevens gedeeld worden, niet alleen met familieleden of bekenden, maar ook met welke bekende en vertrouwde zorgprofessionals.

Dit uitgangspunt voor het ontwikkelen van Zorgdoc is precies het uitgangspunt dat ook de overheid op dit moment inneemt voor de noodzakelijke vervolgstap op het eerdere Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier en het latere Landelijk Schakel Punt. Beide systemen konden deze faciliteit niet bieden. Zorgdoc is de radicale vervolgstap, waar de overheid vanaf 2016 met het afsprakenstelsel MedMij aan werkt, met als uiteindelijke bestemming de landelijke toepassing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgdoc is hier speciaal voor ontwikkeld en is er nu al klaar voor.

Zorgdoc PGO voor patiënten en Zorgdoc.PRO voor zorgprofessionals zijn twee aparte onderdelen die zijn gemaakt om te kunnen samenwerken.

  • Deelname aan Zorgdoc PGO voor patiënten is vrijwillig en gaat doorgaans op uitnodiging van zorginstellingen die Zorgdoc.PRO geadopteerd hebben. Toch kunnen patiënten ook zelfstandig en op eigen initiatief een Zorgdoc PGO starten.
  • Zorgprofessionals die informatie uit het Patiëntendossier of het PGO willen delen, moeten beschikken over Zorgdoc.PRO om online communicatie met patiënten mogelijk te maken.