Hoe werkt Zorgdoc voor de patiënt?


Zorgdoc bestaat uit twee gescheiden domeinen. U bevindt zich nu op de website van Zorgdoc.PRO, welke bestemd is voor professionele zorgverleners. Iedereen kan zich op Zorgdoc.NL of via de app aanmelden voor een Zorgdoc account (Persoonlijke Gezondheidsomgeving).

Bent u patiënt? Klik hier

De ontwikkeling van Zorgdoc is in 2007 gestart, speciaal gericht op patiënten die zelf de informatie over hun medicatie willen beheren en archiveren. Er kan nu, naast medicatie, ook andere gezondheidsinformatie worden bijgehouden. Daarbij is uitgegaan van het recht dat de patiënt heeft om zelf te bepalen met wie de eigen gegevens gedeeld worden, niet alleen met familieleden of bekenden, maar ook met welke bekende en vertrouwde zorgprofessionals.

De rechten van de patiënt vormen het uitgangspunt dat ook de overheid kiest voor de noodzakelijke vervolgstap op het inrichten van het Landelijk Schakel Punt. De overheid werkt vanaf 2016 aan het afsprakenstelsel MedMij, met als uiteindelijke doel een landelijke toepassing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgdoc is sinds het begin in 2007 speciaal voor patiënten ontwikkeld en kent naast MedMij functionaliteiten eigen functionaliteiten vooral gericht op medicatie informatie management.

Zorgdoc.NL voor patiënten en Zorgdoc.PRO voor zorgprofessionals zijn twee aparte onderdelen die zijn gemaakt om te kunnen samenwerken.

  • Een Zorgdoc account voor patiënten is gratis en vrijwillig en gaat doorgaans op uitnodiging van zorginstellingen die Zorgdoc.PRO geadopteerd hebben. Toch kunnen patiënten ook zelfstandig en op eigen initiatief een Zorgdoc account starten.
  • Zorgprofessionals die informatie uit het Patiëntendossier of het PGO willen delen, moeten beschikken over Zorgdoc.PRO om online communicatie met patiënten mogelijk te maken.