Wat is Zorgdoc?


Zorgdoc verbindt informatie van de patiënt met die van de zorgprofessional en is bedoeld en ontworpen om beiden te helpen met de juiste informatie. Het patiëntendossier van de professional bestaat uit notities en kopieën van professionele acties uit professionele dossiers zoals labwaarden, foto’s en verslagen. Een juist beeld van het medicijngebruik is een lastig onderwerp in het patiëntendossier: er zijn meerdere voorschrijvers, die alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen bijdrage aan dat dossier, maar ook omdat de patiënt thuis zelf beslist over het wel of niet nemen van medicijnen. De werkelijkheid van het medicijngebruik kent alleen de patiënt zelf. Daarom bestaat er voor instellingen sinds enige jaren de verplichte controle en afstemming over het actueel medicatiedossier.

Vanuit die gedachte heeft Zorgdoc naast de bestaande professionele systemen een bijzondere persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld, voortgekomen uit de wensen en eisen voor medicatiegebruik. Deze is bijzonder, omdat Zorgdoc ontworpen is voor uitwisseling met professionele systemen op basis van specifieke toestemming door de patiënt. De brug is gebouwd op twee pijlers: Zorgdoc.PRO voor toegang door de professional en Zorgdoc.NL voor het beheer van het deel van de patiënt.

Zorgdoc.PRO levert compatibiliteit met andere systemen op het gebied van medicatie waarbij op de achtergrond de veelheid van informatie (inhoud en formats) over medicijnen wordt uitgesorteerd en (terug)gestuurd naar het systeem van de zorgprofessional. Zorgdoc is op die manier ook de link naar andere apps of portals die de patiënt op het gebied van medicatie wellicht gebruikt.

Diverse professionele systemen kunnen via een portal ook toegang aan de patiënt geven, maar die toegang is niet uitwisselbaar met andere systemen. De patiënt ziet zich dan genoodzaakt de historie per systeemportal weer opnieuw op te geven en bij te werken. Zorgdoc maakt daarom een tussenstap. De uitwisseling tussen patiënt en professional wordt beter bruikbaar omdat de patiënt alleen het eigen dossier hoeft bij te werken, en dat zelf toegankelijk kan maken voor de gekozen zorgverleners.

Zorgdoc.PRO levert verschillende oplossingen waarbij de patiënt zelf betrokken kan worden en maakt het zo voor alle partijen gemakkelijker.

Zorgdoc voldoet aan:

  • Norm voor informatiebeveiliging, ISO 27001:2017
  • Norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland, NEN 7510-1:2017 met A1:2020
  • Norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland, NEN 7512:2015
  • Toegang tot patiëntgegevens, Normontwerp NEN 7521:2014
  • Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabpz)
  • Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • MedMij eisen voor DVP