Zorgdoc levert oplossingen voor het medicatiedossier waarbij gefocust wordt op de onderdelen waar ook de patiënt actief bij betrokken is. Hierbij kan gedacht worden aan Verificatie & validatie, Logistiek en Overdracht, en verder biedt Zorgdoc een PGO voor de patiënt.

De zorginstelling wordt met Zorgdoc.PRO Declaratie bovendien ondersteund bij de administratieve afhandeling.
> Lees meer…

Met Zorgdoc kunnen we sneller en meer medicatieverificaties gaan uitvoeren. Door de patiënt in dit proces te laten participeren via een eigen PGO creëren we ook een win-winsituatie met betrekking tot medicatieveiligheid.

Paul de Wolf,  HagaZiekenhuis

Zorgdoc is er niet alleen voor de zorgprofessional. Zorgdoc denkt ook met de patiënt mee over hoe die regie kan houden op de medicatie. Het is voor beiden de schakel in het contact hierover.

Jojanneke Hendriks,  Gelre Ziekenhuizen

De voordelen van Zorgdoc medicatiebeheer voor zorgverleners in de tweede lijn
10 mei 2022

Het kost zorgverleners in de tweedelijnszorg veel tijd en geld om medicatielijsten te controleren. Zorgdoc lost dit op met een beveiligd online platform voor medicatiebeheer voor patiënten en zorgverleners.

Lees meer...

Zorgdoc betrekt en verbindt de patiënt

Zorgdoc ontwikkelt praktijkoplossingen voor verschillende aspecten van het medicatiedossier. Uniek hierin is de uitwerking van Zorgdoc.PRO voor verificatie & validatie. Zorgdoc betrekt de patiënt door het geven van een persoonlijke PGO. Het is de innovatieve oplossing voor specifieke toestemming die Zorgdoc in 2012 in beta lanceerde. De overheid werkt nu aan landelijke toepassing hiervan in de vorm van het programma MedMij.