Zorgdoc levert oplossingen voor het medicatiedossier waarbij gefocust wordt op de onderdelen waar ook de patiënt actief bij betrokken is. Hierbij kan gedacht worden aan Mediligentie, Logistiek en Overdracht, en verder biedt Zorgdoc een PGO voor de patiënt.

De zorginstelling wordt met Zorgdoc.PRO Declaratie bovendien ondersteund bij de administratieve afhandeling.
> Lees meer…

Met Zorgdoc kunnen we sneller en meer medicatieverificaties gaan uitvoeren. Door de patiënt in dit proces te laten participeren via een eigen PGO creëren we ook een win-winsituatie met betrekking tot medicatieveiligheid.

Paul de Wolf,  HagaZiekenhuis

Denise van der Nat promoveert aan de Radboud Universiteit
11 november 2022

Gefeliciteerd! Vandaag promoveert Denise van der Nat (AlbertSchweitzerZiekenhuis, Maartenskliniek, Amphia) aan de Radboud Universiteit op meerdere onderzoeken naar de waarde van Zorgdoc verificatie & validatie voor zorgverleners en patiënten.

Lees meer...

Zorgdoc betrekt en verbindt de patiënt

Zorgdoc ontwikkelt praktijkoplossingen voor verschillende aspecten van het medicatiedossier. Uniek hierin is de uitwerking van Zorgdoc.PRO voor het bewaken en begeleiden van het medicatiegebruik met Mediligentie en ondersteuning van het ZE&GG programma met Gepast Gebruik Logistiek. Zorgdoc betrekt de patiënt door het geven van een persoonlijk dossier (PGO).