Zorgdoc.PRO Overdracht | Secure Mail


Zorgdoc is ooit gestart omdat onderzoek had uitgewezen dat er in de praktijk te veel fouten optraden bij de overdracht van medicatiegegevens. Hiervoor is een richtlijn gekomen die in prinicpe al vanaf 1 januari 2011 van kracht is en in 2019 een update gekregen heeft: Richtlijn Medicatie overdracht in de keten (deze richtlijn kan gevonden worden op knmp.nl). Het gaat hierin om de medicatieoverdracht tussen alle zorgverleners die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het beoordelen, voorschrijven, ter hand stellen, bewaken of toedienen van medicatie.

De medicatieoverdracht met Zorgdoc.PRO Overdracht kan in diverse vormen worden ingericht en is in te stellen per partij die deelneemt en geautoriseerd wordt zoals huisarts, apotheek of instelling.

Ook in deze Zorgdoc.PRO oplossing is autorisatie van de patiënt sturend voor betrokkenen bij de overdracht. De patiënt geeft die autorisatie in het aparte, online beschikbare Zorgdoc PGO. Daarmee kunnen ook kopieën van de inhoud beveiligd ontvangen, opgeslagen en bewerkt worden.

Zorgdoc.PRO Overdracht voert de overdracht volledig versleuteld uit. Het beveiligingsniveau én de inhoud van de overdracht worden bepaald door de mogelijkheden van de zorgverlenersystemen die in de keten gebruikt worden. Dat varieert van het beveiligde e-mailen tot het direct plaatsen van informatie in het zorgverlenersysteem na autorisatie door de zorgverlener. Zorgdoc.PRO Overdracht is ontworpen om elke variant op het gebied van inhoud en het hoogste beveiligingsniveau te ondersteunen.

Zorgdoc.PRO Overdracht heeft een veilige methode ontwikkeld waarmee de patiënt naar wens elke zorgverlener in staat kan stellen om toegang te krijgen tot de gewenste informatie. De overdragende zorgverlener voldoet met Zorgdoc.PRO Overdracht aan de eisen van correcte zorgafhandeling. Met deze methode van Zorgdoc.PRO Overdracht vermindert de zorgverlener het risico op datalekken en kan worden aangetoond dat beveiliging van data een structurele plaats heeft in het beleid.