Zorgdoc.PRO Overdracht | Secure Mail


Zorgdoc is ooit gestart omdat onderzoek had uitgewezen dat er in de praktijk te veel fouten optraden bij de overdracht van medicatiegegevens. Hiervoor is een richtlijn gekomen die 11 februari 2020 gepubliceerd is en na een overgangsperiode van 3 jaar vanaf 2023 door de IGJ getoetst wordt: Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Het gaat in de kwaliteitsstandaard om de medicatieoverdracht tussen alle zorgverleners die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het beoordelen, voorschrijven, ter hand stellen of toedienen van medicatie, met de uitdrukkelijke betrokkenheid van de patiënt.

De medicatieoverdracht met Zorgdoc.PRO Overdracht kan in diverse vormen worden ingericht en is in te stellen per partij die deelneemt en geautoriseerd wordt zoals huisarts, apotheek of instelling.

Ook in deze Zorgdoc.PRO oplossing is autorisatie van de patiënt sturend voor betrokkenen bij de overdracht. Voor de patiënt kunnen in hun Zorgdoc account kopieën van de inhoud beveiligd ontvangen, opgeslagen en bewerkt worden.

Zorgdoc.PRO Overdracht voert de overdracht volledig versleuteld uit. Het beveiligingsniveau én de inhoud van de overdracht worden bepaald door de mogelijkheden van de zorgverlener systemen die in de keten gebruikt worden. Dat varieert van het beveiligde e-mailen tot het direct plaatsen van informatie in het zorgverlener systeem na autorisatie door de zorgverlener. Zorgdoc.PRO Overdracht is ontworpen om elke variant op het gebied van inhoud en het hoogste beveiligingsniveau te ondersteunen.

Zorgdoc.PRO Overdracht heeft twee veilige methodes ontwikkeld waarmee de patiënt naar wens elke zorgverlener in staat kan stellen om toegang te krijgen tot de gewenste informatie. De twee opties zijn beveiligde mail via UZI pas identificatie of het aanmaken van een (beperkt) Zorgdoc.PRO account voor geselecteerde zorgverleners waaraan overgedragen wordt.

De overdragende zorgverlener voldoet met Zorgdoc.PRO Overdracht aan de eisen van correcte zorgafhandeling. Met Zorgdoc.PRO Overdracht vermindert de zorgverlener het risico op datalekken en kan worden aangetoond dat beveiliging van data een structurele plaats heeft in het beleid.