Het fundament


Medicijnen worden op basis van een idee over ziekte en de werking van een medicijn ontwikkeld en uiteindelijk na een reeks testen op een beperkt en select aantal gezonde en zieke vrijwilligers tot de markt toegelaten. Die toelating resulteert in een standaard “gebruiksaanwijzing” in de vorm van een registratiedossier en patiëntenbijsluiter. De variatie in mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en rassen is veel groter dan getest is. Hierdoor is het te verwachten dat er bij massaal gebruik effecten kunnen optreden die niet per se “standaard” zijn. De artsen, apothekers én dus patiënten moeten aan de slag met een basaal idee over de werking van een medicijn en het best mogelijke advies voor gebruik, op basis van die selecte groep testers. Dat betekent in de praktijk dat de arts best een standaard gebruik kan kiezen maar dat er niet per se standaard reacties hoeven te volgen bij de patiënt/gebruiker. De arts en de patiënt moeten hierover goed contact onderhouden, om met elkaar te evalueren of het gebruik tot gewenste effecten leidt en het gebruik bij te stellen als dat niet het geval is. De arts gebruikt zijn eigen dossiers voor het vastleggen van de evaluatie van de effecten van de behandeling. De patiënt moet geholpen worden met een eigen dossier om de effecten vast te leggen en dat begint met informatie en communicatiemiddelen zoals de omgeving waarin Zorgdoc nu voorziet.

De ontwikkeling van Zorgdoc is gestart samen met patiënten, in feite de belangrijkste zorgverleners in het medicijngebruik. De Zorgdoc testpatiënten hebben ervoor gezorgd dat hun basiswensen over veiligheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en gebruiksgemak vertaald zijn in de vorm en techniek die Zorgdoc nu gebruikt. Zorgdoc voldeed daarmee al vroeg aan eisen die later van kracht werden in de wet wat betreft privacy, uitwisseling van gegevens en de beslissende rol die de patiënt speelt op deze gebieden. Naast een goede structuur voor medicijnbeheer is ook een veilige omgeving ingericht voor het uitwisselen en beheren van gegevens. Zorgdoc ondersteunt de patiënt bij het gebruik van medicijnen, zelfzorg of recept, en zorgt voor een veilige versleutelde communicatie volgens de wensen van de patiënt. Zorgdoc levert de patiënt verder een platform om in de toekomst ook andere gegevens op veilige wijze onder te brengen.

De patiënt krijgt een eigen dossier, compleet en voor elke patiënt apart versleuteld, om zelf de medicatie-informatie te beheren en te delen met wie hij of zij wil.