Zorgdoc als geïntegreerde medicatie bouwsteen voor leveranciers in PGO en/of XIS-sen


Zorgdoc levert sinds 2012 de mogelijkheid voor patiënten om zelf hun medicatie informatie te beheren in een dossier dat van de patiënt zelf is, niet gerelateerd aan een bepaalde leverancier of instelling. Daarnaast levert Zorgdoc aan zorgverleners de mogelijkheid om op basis van dat patiëntdossier het actuele medicatiegebruik door de patiënt en ook met de patiënt bij te houden. Mits toegestaan door de patiënt levert Zorgdoc die informatie ook aan andere systemen zoals AIS of ZIS.

Kortom, in praktijk is Zorgdoc voor medicatie een functionerend (medicatie) PGO én medicatie koppelsysteem met XIS-sen. Zorgdoc wil deze rol als core business in de toekomst verstevigen en verdiepen. Zorgdoc denkt ook dat het werken als PGO fundamenteel een andere houding en denkkader vereist dan het werken als zorgverlenersysteem. Zorgdoc heeft inmiddels ervaring met medicatie informatie aan beide kanten en heeft de MedMij diensten geïntegreerd met het Zorgdoc platform. Zorgdoc zoekt daarbij zowel aan de PGO kant als aan de zorgverlener systeem kant samenwerking met partijen die van “hun” kant, PGO dan wel XIS, hun core business maken.

Zorgdoc biedt deze medicatie uitwisselrol aan aan de PGO’s, de XIS-sen en de professionele leveranciers, en is hiermee dus medicatie bouwsteen voor PGO en medicatie bouwsteen voor XIS. Het Zorgdoc medicatiedossier voor de patiënt blijft ook dan rechtstreeks benaderbaar.

De MedMij eisen overlappen deels met de eisen die de AVG stelt, en bieden een verdieping door koppelvlakken te definiëren. Het is echter niet de ambitie van Zorgdoc om zich exclusief te profileren als PGO. Wij willen medicatie informatie uitwisselen met alle partijen die medicatie informatie nodig hebben voor hun processen, aan PGO of XIS zijde. Daarmee is het van belang dat we een partij zijn die aan de eisen, zoals MedMij die stelt, voldoet. We willen erkend zijn als betrouwbare leverancier, en daarvoor zal Zorgdoc algemene PGO functies ondersteunen, naast onze specialiteit: medicatie-informatie.

Zorgdoc is op dit moment succesvol geïntegreerd in diverse systemen. Informeer naar de mogelijkheden voor uw systeem.