Behaal uw VIPP doelstellingen met Zorgdoc!


De programma’s in het kader van VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) zijn opgestart met als doelstelling om het recht van de patiënt om zijn medisch dossier elektronisch in te zien en op te vragen - conform AVG en Wabvpz - te ondersteunen. Dit houdt in dat informatie op een gestandaardiseerde en veilige manier digitaal uitgewisseld moet kunnen worden met de patiënt. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. Met het doel de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg te geven zorgt VIPP ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is.

Deelname door instellingen aan het VIPP-programma biedt patiënten de mogelijkheid tot volledige digitale toegang tot het eigen dossier en makkelijk en snel online contact met de instelling.

Zorgdoc kan u helpen alle doelstellingen voor het onderdeel Patiënt & Medicatie te behalen en daarnaast ook een aantal doelstellingen binnen het onderdeel Patiënt & Informatie.

Wat kan Zorgdoc voor u betekenen?

  • Het realiseren van een LSP-connectie inclusief Uzi pas authenticatie, het uitvoeren van GBZ-beheer en ondersteuning bij het aanvragen van servercertificaat en uzi-passen.
  • Het inbouwen van Mediligentie van Zorgdoc in uw zorgproces zal het medicatie overzicht voor patiënt en zorgverleners tijdens de behandeling risico gestuurd op orde houden. Tevens kan de patiënt het overzicht naar eigen inzicht aanpassen en ter validatie aanbieden aan de zorginstelling.
  • Digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht verstrekken volgens de geldende medicatierichtlijn aan alle klinische patiënten en aangewezen zorgverleners bij ontslag.
  • Digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht verstrekken volgens de geldende medicatierichtlijn aan alle poliklinische patiënten en aangewezen zorgverleners na het consult.
  • Bij het inbouwen van Mediligentie van Zorgdoc in uw zorgproces zal het gebruik van het PGO of patiënten portaal (indien Zorgdoc benaderbaar is vanuit het portaal) door patiënten toenemen.
  • Na het uitvoeren van verificatie & validatie kan het validatieresultaat gedistribueerd worden conform de autorisaties van de patiënt naar andere zorgverleners (in de keten).