Zorgdoc.PRO Mediligentie

Zorgdoc.PRO Mediligentie ondersteunt het proces van het creëren en distribueren van het actueel medicatieoverzicht, zodat de zorgverlener en de patiënt 24/7 elk met actuele gegevens kunnen werken. Als zodanig is Mediligentie de operationele vertaling van de Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Zorgdoc bewaakt de processtappen die leiden tot een overzicht van het actuele medicatiegebruik. Omdat de monitoring 24/7 gebeurt heeft Zorgdoc continu toegang tot actuele informatie per stap nodig. Zorgdoc bewaakt per stap wat de stand van zaken is, ook als een proces voor een patiënt of zorgverlener al gestart is. Twee essentiële stappen daarin zijn de verificatie van de beschikbare informatie door de patiënt en de daarop volgende validatie van informatie door de zorgverlener van de bronnen die door de patiënt gebruikt zijn bij de verificatie. De patiënt kan gericht bevraagd worden door het toepassen van een intelligente enquête tool. Bij Zorgdoc wordt de zorgverlener in dit proces geholpen door algoritmes die het beoordelingsproces ondersteunen. Deze ondersteuning wordt risico-gestuurd uitgevoerd zoals de Kwaliteitsstandaard ook mogelijk maakt.

De overdracht in de keten verloopt verder via een Zorgdoc applicatie op basis van de UZI pas of door het toevoegen van Zorgdoc accounts met al dan niet beperkte bevoegdheden voor externe partijen.

Met het doel om het proces van het creëren en distribueren van het actueel medicatieoverzicht te ondersteunen, combineert Zorgdoc informatie uit de relevante bronnen die een instelling beschikbaar kan stellen. Dit kan per situatie verschillen. Vervolgens wordt er beslis- en begeleidingsinformatie van gemaakt die nodig is voor het vaststellen van het feitelijk medicijngebruik door de patiënt. Die informatie is toegankelijk voor alle betrokkenen rond de patiënt in de instelling en medewerkers van apotheek of afdeling. In het algemeen is het goed mogelijk om die informatie uit de huidige bronnen te extraheren. De patiënt krijgt deze informatie vervolgens aangeboden ter controle. Na controle door de professional (validatie), komt het validatieresultaat beschikbaar voor verwerking door de bij de behandeling betrokken professionals. Het splitsen van de verificatie- en validatiestap in het verificatieproces maakt de afhandeling slimmer en flexibeler.

Het vervolgens opnieuw verwerken van retourinformatie uit Zorgdoc.PRO Mediligentie door bronsystemen is afhankelijk van de architectuur van die systemen. Bij een koppeling is real-time uitwisseling mogelijk.

Het resultaat van de validatie wordt gedeeld met alle partijen die door de patiënt zijn geautoriseerd via de Zorgdoc basisstructuur. Zorgdoc.PRO Mediligentie is dus geschikt om in ketenverband de medicatie gebruiksactiviteiten te delen: zowel het te leveren werk als het resultaat.

Zorgdoc.PRO Mediligentie kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de NZa prestaties, vooropgesteld dat Zorgdoc via een koppeling in staat is wijzigingen die doorgevoerd worden real-time te volgen. Bij extracties treedt er vertraging op. Wijzigingen die Zorgdoc.PRO ontvangt worden direct met de patiënt gecommuniceerd. De relevante bronsystemen kunnen deze informatie ook ontvangen.

De rol van de patiënt

Voor het maken van het Actueel Medicatieoverzicht heeft Zorgdoc verschillende apps. Zo is er een app voor smartphone en tablet, zowel Apple als Android, maar ook een webapp geschikt voor PC en smartphone. Zo wordt de patiënt eenvoudig, stap voor stap begeleid bij het controleren en vastleggen van medicatiegegevens. Toegang is ook mogelijk door de patiënt functionaliteiten aan te bieden via het portaal van de instelling maar dan vervalt in de regel de machtigingsfunctie uit het patiënt account van Zorgdoc.

Patiënten die het verzoek vanuit hun behandelaar krijgen dit overzicht zelf thuis bij te werken - of dat te laten doen door anderen - kunnen daarbij ook medicatie uit niet-LSP bronnen betrekken, zoals medicatie van de drogist. Bovendien kunnen zij aangeven dat de voorgeschreven en geleverde medicijnen, niet-of-nauwelijks gebruikt zijn. Patiënten die de medicatieverificatie niet zelfstandig kunnen uitvoeren, hebben de mogelijkheid de controle te doorlopen via de app samen met een zorgprofessional.

Met deze werkwijze nemen patiënten een administratieve taak uit handen van de zorginstelling. De arts krijgt het overzicht, checkt, bespreekt waar nodig en valideert.

Het blijkt uit onderzoek dat patiënten deze mogelijkheid op prijs stellen. Na de eerste verificatie beschikken zij over een eigen online medicatiedossier.