Zorgdoc in de eerste lijn


De meeste patiënten worden in de eerste lijn behandeld. Zij hebben vaak maar met twee zorgverleners te maken, de huisarts en de apotheek. Maar er is ook een groep patiënten die in de eerste lijn met meerdere behandelaars te maken krijgt, al dan niet met kortdurende interventies van de specialist. Dus ook in de eerste lijn is, als er meerdere behandelaars betrokken zijn, communicatie met alle betrokkenen over medicatie belangrijk.

Het medicatiedossier van de patiënt werkt twee kanten op, dat geldt ook in de eerste lijn. Allereerst zijn contacten rond de eerste lijn een bron waar veel nieuwe en wellicht tijdelijke medicatie aan het dossier wordt toegevoegd. Dat kan betrokkenheid van andere zorgverleners zijn. Maar ook zelfzorg via drogist of intenet kan er aan bijdragen.

Vervolgens is er na een ingreep de medicatieoverdracht terug die het dossier van de patiënt weer compleet moet maken. Hoe soepeler dit proces loopt hoe beter. Zorgdoc geeft de patiënt de middelen in de communicatie die vereist zijn volgens de professionele standaarden en conform de wettelijke eisen. Zorgdoc.PRO combineert gegevens uit verschillende bronnen en stelt de zorgverlener in staat op basis van het informatieoverzicht de juiste ondersteuning te bieden aan de patiënt.

Zorgdoc diensten gericht op medicatieprocessen:

  • Medicatieverificatie en beheer actueel medicatie gebruiksoverzicht
  • Voldoen aan RMO

Zorgdoc diensten gericht op veilige versleuteld dataverkeer:

  • Oplossing dataportabiliteit
  • Oplossing autorisatie van communicatie