Zorgdoc voor de apotheek


De stadsapotheek is in de eerste lijn de plek waar de patiënt medicijnen haalt en begeleid wordt bij een juist gebruik. Als de patiënt ook gebruik maakt van andere zorgaanbieders wordt communicatie met en over deze patiënt tussen alle partijen noodzakelijk. Bovendien is de patiënt tegenwoordig niet meer zo gebonden aan één apotheek. Tel daarbij op dat patiënten zelf ook rechtstreeks niet-voorgeschreven middelen gebruiken, hetzij van de eigen apotheek, hetzij van andere bronnen zoals drogist en internet. Zodoende blijkt steeds meer dat de patiënt soms als enige het totaalplaatje kan maken en dus in feite zelf beschikt over cruciale informatie voor de behandeling. Ook in de eerste lijn is dat een belangrijk gegeven: een voorwaarde voor veilige en effectieve therapie.

Zorgdoc kan in de eerste lijn een rol spelen met communicatie die de patiënt ondersteunt bij het medicijngebruik. Daarom is de informatie door Zorgdoc zo gestructureerd dat die niet alleen voor zorgprofessionals, maar ook voor de patiënt voldoet aan alle wettelijke eisen. De Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten geldt ook in de eerste lijn: de overdracht naar de huisarts moet aan de eisen van de Kwaliteitsstandaard voldoen.

Voor zorgprofessionals combineert Zorgdoc.PRO gegevens uit verschillende bronnen en stelt daarmee ook de apotheker in staat om op basis van het informatieoverzicht de juiste ondersteuning te bieden aan de patiënt.

Zorgdoc diensten gericht op medicatieprocessen:

  • Mediligentie bewaking en beheer van het actueel medicatie gebruiksoverzicht van een patiënt
  • Operationeel invullen van de eisen van de Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten
  • Bevragen patiënten door middel van een intelligente enquête tool
  • Risicobeheersing in het kader van het patiënt veiligheidsbeleid
  • Logistiek en beheer van het gebruik van specialistische medicatie in de thuissituatie

Zorgdoc diensten gericht op veilig versleuteld dataverkeer:

  • Oplossing voor dataportabiliteit
  • Oplossing voor autorisatie van communicatie