Succesvolle demo: Medicatieproces 9 nu al realiteit!

Op het NedHIS congres van vandaag liet Zorgdoc samen met CGM, OmniHis en Nexus in een live demonstratie zien dat medicatieproces 9 geen toekomstmuziek is, maar realiteit.

Er werd door Adriaan Mol een casus beschreven waarin een patiënt in korte tijd diverse voorschriften van verschillende voorschrijvers kreeg. Van GGZ kreeg zij oxazepam wegens een angststoornis en omeprazol vanwege maagklachten. Vervolgens werd deze medicatie op de SEH in het ziekenhuis aangevuld met diclofenac voor pijnklachten na een val. Het ging daarna nog steeds niet goed met de patiënt en ze bezocht haar huisarts. Die stopte de oxazepam wegens het valincident en verhoogde de dosering van de omeprazol i.v.m. het diclofenac-gebruik. Vervolgens vulde mevrouw in haar PGO in dat zij ook nog incidenteel ibuprofen gebruikt bij pijn. Bij geen van de zorgverleners was dit bekend, terwijl gelijktijdig gebruik met diclofenac niet wenselijk is. Hier had zij op gewezen moeten worden.

In de gewenste situatie worden de voorschriften (die noemen we vanaf nu medicatieafspraken (MA), want de patiënt wordt actief betrokken bij de keuze van het medicijngebruik), niet alleen gedeeld met de afleverende apotheek, maar ook met andere behandelaars van de patiënt via het LSP. Wanneer een voorschrijver medicatie stopt, dan wordt er een stopbericht verstuurd dat ook voor alle zorgverleners beschikbaar is via het LSP. Hetzelfde geldt voor een doseringswijziging. Tenslotte is de eigen inbreng van de patiënt over het daadwerkelijke medicatiegebruik een belangrijke bouwsteen binnen medicatieproces 9. Deze feedback van de patiënt is nu al mogelijk via het medicatie-PGO van Zorgdoc en wordt al succesvol ingezet door onder andere de Sint Maartenskliniek en het Amphia ziekenhuis.