Zorgdoc als geïntegreerde medicatie bouwsteen voor leveranciers in PGO en/of XIS


Zorgdoc levert sinds 2012 jaar de mogelijkheid voor patiënten om zelf hun medicatie informatie te beheren in een dossier dat van de patiënt zelf is, niet gerelateerd aan een bepaalde leverancier of instelling. Daarnaast levert Zorgdoc aan zorgverleners de mogelijkheid om op basis van dat patiëntdossier het actueel gebruik van medicatie door de patiënt en ook met de patiënt bij te houden. Zorgdoc levert die informatie, mits toegestaan door de patiënt, ook aan andere systemen zoals AIS of ZIS.

Kortom in praktijk is Zorgdoc voor medicatie al een functionerend (medicatie) PGO én medicatie koppelsysteem met XIS-sen. Zorgdoc wil deze rol als core business in de toekomst verstevigen en verdiepen. Zorgdoc denkt ook dat het werken als PGO fundamenteel een andere houding en denkkader verwacht dan het werken als zorgverlenersysteem. Zorgdoc heeft inmiddels ervaring met medicatie informatie aan beide kanten en gaat de MedMij diensten integreren met het ZorgdocPRO platform. Zorgdoc zoekt daarbij zowel aan de PGO kant als aan de zorgverlenersysteem kant samenwerking met partijen die van “hun” kant, PGO dan wel XIS,hun core business maken.

Zorgdoc biedt aan de PGO’s en aan de XIS-sen deze medicatie uitwisselrol aan, dus medicatie bouwsteen voor PGO en medicatie bouwsteen voor XIS. Het Zorgdoc medicatiedossier voor de patiënt blijft ook rechtstreeks benaderbaar.

De MedMij eisen overlappen deels met de eisen die de AVG stelt, en bieden een verdieping door koppelvlakken te definiëren. Nu is het niet de ambitie van Zorgdoc om zich te profileren als een volledig PGO. Wij willen medicatie informatie uitwisselen met alle partijen die medicatie informatie nodig hebben voor hun processen, aan PGO zijde of XIS zijde. Daarmee is het van belang dat we een partij zijn die aan de eisen, zoals MedMij die stelt, voldoet. We willen erkend zijn als betrouwbare leverancier, en daarvoor zal Zorgdoc algemene PGO functies ondersteunen, naast onze specialiteit: medicatie-informatie.

Zorgdoc is op dit moment succesvol geïntegreerd in diverse systemen. Informeer naar de mogelijkheden voor uw systeem.

Zorgdoc helpt ook bij het behalen van uw VIPP doelstellingen.