Oplossingen voor zorgprofessionals...


Zorgdoc.PRO ontwikkelt en levert oplossingen rond het medicatiedossier. Zorgdoc is onderscheidend, omdat de patiënt op een veilige manier actief kan worden betrokken bij de online communicatie over het eigen gezondheidsdossier. Daarvoor heeft Zorgdoc heeft een basisstructuur ontwikkeld volgens het principe 'privacy by design'. Het is een oplossing volgens de standaarden van MedMij, zoals de Nederlandse overheid die vanaf 2019 verplicht wil stellen voor de hele gezondheidszorg. Hiermee is privacy geborgd en wordt beveiligde uitwisseling met professionele systemen gegarandeerd.

Zorgdoc.PRO biedt tevens oplossingen voor het behalen van VIPP-doelstellingen binnen uw instelling. Meer weten...

Verificatie

Zorgdoc.PRO Verificatie, voor het creëren en distribueren van het actueel medicatieoverzicht door informatie te…

Lees verder

Logistiek

Zorgdoc.PRO Logistiek, voor het bezorgen van add-on geneesmiddelen thuis bij patiënten. Ondersteunt het ziekenhuis bij…

Lees verder

Declaratie

Zorgdoc.PRO Declaratie, voor het declareren van add-on geneesmiddelen. Controleert en bewaakt het proces en geeft aan…

Lees verder

Overdracht

Zorgdoc.PRO Overdracht kan de medicatieoverdracht verschillend instellen per partij die deelneemt en geautoriseerd…

Lees verder

VIPP

Behaal uw VIPP doelstellingen met Zorgdoc!

Lees verder

Zorgdoc actueel

In 2017 heeft Zorgdoc het beta-stadium achter zich gelaten. Na verschillende praktijkproeven in voorgaande jaren zijn er steeds meer zorginstellingen die de fundamentele keuzes en de uitwerking van Zorgdoc adopteren.
Lees meer over de actualiteit...

Over Zorgdoc

Zorgdoc is het eigen PGO van de patiënt, de plek waar je zelf gezondheidsgegevens kunt opslaan, beheren en delen. Die gegevens zijn privacygevoelig en dat maakt de werking van zo'n online dossier - enerzijds veilig afgeschermd maar soms juist goed toegankelijk - complexer dan je denkt. Dat probleem werd in de eerste landelijke oplossingen van elektronische dossiers, de afgelopen tien jaar niet opgelost.
Lees meer over wat Zorgdoc is...

Visie en fundament

Voor een goede werking van het medicatiedossier moet aan een aantal essentiële voorwaarden worden voldaan. Op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en gebruiksgemak. Deze eisen werden vanaf 2016 onder regie van MedMij in een afsprakenstelsel bijeengebracht. Op dit moment kunnen we vaststellen dat de visie en het technisch fundament van Zorgdoc goed aansluit op de visie van MedMij.
Zorgdoc visie en toepassing...