Denise van der Nat promoveert aan de Radboud Universiteit

Gefeliciteerd

Vandaag promoveert Denise van der Nat (AlbertSchweitzerZiekenhuis, Maartenskliniek, Amphia) aan de Radboud Universiteit op meerdere onderzoeken naar de waarde van verificatie in Zorgdoc Mediligentie voor zorgverleners en patiënten. Als tweede want eerder deed Marieke Ebbens (LUMC, St Jansdal) aan de Erasmus Universiteit hetzelfde met een onderzoek naar Zorgdoc.nl bij verificatie. Uit de onderzoekenreeks komt naar voren dat Zorgdoc Mediligentie goede resultaten levert op het gebied van het actueel gebruiksoverzicht (BPMR) bij een effectieve inzet van de beschikbare mensen.

Hoe bereik je tegen zo weinig mogelijk kosten en arbeid dat er veilig wordt voorgeschreven? Dat bereik je door het betrekken van de patiënt die het samengestelde medicatieoverzicht van Zorgdoc verifieert, een goede analyse van de risico’s in je populatie en Zorgdoc validatie op die punten waar de risico’s hoog of zelfs onacceptabel zijn. Alles volgens de Richtlijn.

Te midden van de talloze medicatieoverzichten die nu de ronde doen is het medicatieoverzicht van Zorgdoc. Het enige medicatieoverzicht dat zijn waarde bewezen heeft in wetenschappelijk onderzoek. Het medicatieoverzicht van Zorgdoc voor de patiënt wordt samengesteld uit alle beschikbare bronnen. In een artikelenreeks die de basis vormt voor twee promoties is vast komen te staan dat het door Zorgdoc samengestelde medicatieoverzicht de patiënt in staat stelt de medicatieverificatie uit te voeren met een resultaat dat in de overgrote meerderheid van de gevallen vergelijkbaar is met een gesprek met een apothekersassistent. Voor de uitzonderingen op die regel levert Zorgdoc de validatiestap, die voortbouwt op het resultaat dat de patiënt geleverd heeft. Het medicatieoverzicht van Zorgdoc heeft zich bewezen in de verificatie van het actuele medicijngebruik. Nieuwsgierig hoe het werkt? Lees meer over Mediligentie