Zorgdoc Logistiek ontwikkelt platform voor het beheersen van specialistische farmaceutische zorg in de thuisomgeving

De afgelopen jaren heeft Zorgdoc Logistiek zich ontwikkeld van een applicatie voor het ondersteunen van de toepassing van dure geneesmiddelen in de thuisomgeving (add-on geneesmiddelen) tot een allround platform om specialistische farmaceutische zorg thuis te coördineren en controleren. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook parenterale voeding of antibioticakuren thuis en het gebruik van orale oncolytica. Dankzij het platform kunnen spillage en therapietrouw voor patiënten die deze middelen thuis kunnen gebruiken gevolgd en beter begeleid worden. Het begint met het recept en het uitvoeringsverzoek tot en met het registreren van het gebruik door de patiënt. Alle stappen die daartussen zitten worden ondersteund en indien gewenst worden ook de declaraties uit de verschillende systemen in het ziekenhuis opgehaald, gecombineerd tot een consistente administratie en getoetst tegen de geldende NZa codes alvorens ze naar de zorgadministratie gaan. Dat maakt het declareren eenvoudiger en vermindert de uitval bij betaling door de verzekeraar.

Momenteel voert Zorgdoc een onderzoek uit naar de beste variant of varianten om het proces van specialistische medicatie thuis te optimaliseren, in nauwe samenspraak met de afnemers van de dienst.

Procesflow_Zorgdoc_Logistiek