Livegang MedMij dichterbij na ondertekening pilotovereenkomsten

Na jaren van voorbereidend werk gaat het dit jaar dan gebeuren: de eerste gezondheidsgegevens gaan op de MedMij-manier van zorgaanbieders naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. In Zoetermeer en in de regio Utrecht gaan in oktober de eerste gecontroleerde livegangen van start waarin echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt worden uitgewisseld. Deze week hebben alle deelnemende partijen hun handtekening onder de overeenkomsten gezet en daarmee is het nu zeker: dit najaar gaat het uitwisselen van gegevens beginnen.

Met deze gecontroleerde livegangen ofwel pilots wordt het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht. Uiteraard levert dit inzichten ter verbetering of aanpassing op. De pilots gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Deze resultaten worden gebruikt om andere partijen zo goed mogelijk te helpen bij de uitrol en implementatie van het MedMij Afsprakenstelsel.

Primeur

De primeur is voor Zoetermeer, waar een geselecteerde groep patiënten voor deze pilot medicatiegegevens in de PGO van Ivido op gaat halen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit alles gaat volgens het MedMij Afsprakenstelsel.

Het LSP maakt de uitwisseling van actuele en relevante medicatiegegevens mogelijk tussen behandelaars van patiënten. Het gaat met name om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens. Duizenden huisartsen, medisch specialisten en apothekers gebruiken deze bestaande infrastructuur dagelijks. In de pilot wordt deze infrastructuur uitgebreid met de uitwisseling van medicatie conform het afsprakenstelsel. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken is het LSP bezig om het MedMij-label te behalen. Ivido ontving in april al het MedMij-label.

Tegelijkertijd gaat ook het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer meedoen door de Basisgegevensset zorg (een vaste set van medische gegevens) ) uit te wisselen met patiënten met dezelfde PGO. Het ontsluiten van de zorginformatiebouwstenen van de Basisgegevensset zorg zal plaatsvinden via het Zorgplatform van ChipSoft.

Regio Utrecht

Bijna gelijktijdig aan de gecontroleerde livegang in Zoetermeer, wordt MedMij ook in de regio Utrecht in de praktijk gebracht. Hieraan doen burgerportaal PAZIO, PGO ZorgDoc en opnieuw het LSP mee. PGO ZorgDoc verwacht in oktober het MedMij label te behalen.

Ook bij deze pilot gaat het om het uitwisselen van medicatiegegevens van apothekers naar een persoonlijke gezondheidsomgeving, in dit geval dus PGO ZorgDoc. PAZIO is een overkoepelend e-Health platform waarin online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties worden samengevoegd voor de inwoner. Via het PAZIO platform heeft de burger toegang tot online diensten van hun huisarts, het ziekenhuis, het buurtteam en de gemeente. Het huidige platform wordt uitgebreid met de functionaliteit van PGO ZorgDoc, waarbij conform MedMij de medicatiegegevens van de patiënt getoond gaan worden. PAZIO vervult tevens de rol van projectleiding binnen deze pilot.

Elke pilot wordt intensief ondersteund door het PROVES programma. Daarnaast ondersteunt MedMij bij het selecteren en instrueren van patiëntgroepen die deel gaan nemen aan de pilot.

Er vinden gesprekken plaats om later dit jaar op nog meer plaatsen gecontroleerde livegang tot stand te brengen.

Het MedMij Afsprakenstelsel is klaar om veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Het is mogelijk dat naast de gecontroleerde livegangen elders ook gegevensuitwisseling op de MedMij-manier gaat plaatsvinden. MedMij stimuleert en monitort alle initiatieven waar gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden.

Over PROVES

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. Voor meer informatie zie www.medmij.nl/proves

KNMP

Omdat in beide pilots medicatiegegevens uitgewisseld gaan worden is de apothekersorganisatie KNMP intensief betrokken bij deze pilots.