Voor zorgverleners de oplossing, voor patiënten de app, voor leveranciers een bouwsteen


Zorgdoc biedt een veilige digitale omgeving, waar patiënten eigen medicatiegegevens kunnen inzien en beheren en autorisaties over het delen van medicatie informatie kunnen instellen. Daarmee kunnen patiënten hun medicatie informatie delen met andere zorgverleners of rechtstreeks die doorgave goedkeuren en wordt de patiënt regisseur van eigen medicatie dossier.

Waar Zorgdoc de patiënt ondersteunt, is Zorgdoc.PRO de omgeving voor de zorgverleners die de patiënt behandelen. Zorgdoc.PRO is de plek waar zorgverleners hun informatie en communicatie met patiënten over medicatie kunnen inregelen en instellen. Zorgdoc.PRO regelt een goede uitwisseling van gegevens tussen patiënt en zorgverlener op een wijze die de data van elke partij, patiënt en zorgverlener intact laat, op een wijze die goede communicatie over gegevens mogelijk maakt, begeleiding en coaching mogelijk maakt. Zorgdoc.Pro voldoet aan alle eisen qua wetgeving, het biedt namelijk een oplossing aan de zorgverlener of instelling in het kader van de wettelijk (2018) vereiste dataportabiliteit en specifieke toestemming.

Zorgdoc wil aan de PGO’s en aan de XIS-sen deze medicatie uitwisselrol aanbieden, dus medicatie bouwsteen voor PGO en medicatie bouwsteen voor XIS zijn. Het Zorgdoc medicatiedossier voor de patiënt blijft ook rechtstreeks benaderbaar.

Zorginstelling

Een oplossing waarbij de patiënt ook zelf informatie over medicatie kan beheren is bij uitstek geschikt in het…

Lees verder

Leveranciers

Zorgdoc wil aan de PGO’s en aan de XIS-sen deze medicatie uitwisselrol aanbieden, dus medicatie bouwsteen voor PGO en…

Lees verder

Apotheek

Zorgdoc.PRO combineert gegevens uit de medische databestanden, maar óók uit die van de patiënt zelf. Daarmee is de…

Lees verder

Eerste lijn

Voor de huisarts is Zorgdoc.PRO dé manier om samen met de patiënt een medicatiedossier op te bouwen. Patiënten die…

Lees verder

Zorgdoc actueel

In 2017 heeft Zorgdoc het beta-stadium achter zich gelaten. Na verschillende praktijkproeven in voorgaande jaren zijn er steeds meer zorginstellingen die de fundamentele keuzes en de uitwerking van Zorgdoc adopteren.
Lees meer over de actualiteit...

Over Zorgdoc

Het digitaal inrichten en voor alle betrokkenen online beschikbaar maken van het medicatiedossier zou een grote stap vooruit kunnen zijn. Maar goed omgaan met de privacy-problematiek maakt de werking van zo'n online dossier lastig. Ten minste twee partijen zijn er even sterk bij betrokken: de zorgprofessional en de patiënt. Maar medicijngebruik vraagt om meer partijen rond een patient die een rol spelen. Dat probleem werd in de eerste landelijke oplossingen van elektronische dossiers, de afgelopen tien jaar niet opgelost.
Lees meer over het begin..

Visie en fundament

Voor een goede werking van het medicatiedossier moet aan een aantal essentiële voorwaarden worden voldaan. Op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en gebruiksgemak. Deze eisen werden vanaf 2016 onder regie van MedMij in een afsprakenstelsel bijeengebracht. Op dit moment kunnen we vaststellen dat de visie en het technisch fundament van Zorgdoc goed aansluit op de visie van MedMij.
Zorgdoc visie en toepassing...