Feit of fictie?


Bij medicijngebruik zijn er veel ogen, handen en partijen betrokken. Het is een keten met in het midden de apotheker, een centrale schakel tussen patiënt en voorschrijvers. De taken en rollen van de apotheker kan je een lijstje zetten. Maar je kunt ook een film maken, de droom van een ideale situatie...

De droom van de apotheker

Deze apotheker had een droom over haar dagelijks werk. Zij droomde van een patiënt die op een goede dag aan de balie stond en haar vroeg hem bij te staan met zijn medicijngebruik. De apotheker moest hem bekennen dat dit niet zo eenvoudig was als het leek en zij twijfelde of zij hem meteen tevreden kon stemmen. Maar plotseling kreeg zij toegang tot al zijn recepten, op recept afgeleverde medicijnen, bij de drogist en supermarkt aangekochte medicijnen. Zij kon daarin ook de vragen en het commentaar van de patiënt zien. Zij droomde verder en wat gebeurde er? Dat zij als bij toverslag toegang kreeg tot zijn actueel gebruiksoverzicht dat precies klopte met de werkelijkheid van die dag. De apotheker begon te trillen toen zij merkte dat haar begeleidingssysteem, het apothekersysteem deze informatie direct ging inladen. Zij voelde zich zelfverzekerder dan ooit en beoordeelde met behulp van beslisregels en haar gezond verstand deze hele geschiedenis. Zo kon zij hem adviseren op een manier die zij nooit eerder had gevoeld. Haar adviezen deelde zij direct met de behandelaars en stemde ze met hun af. Ook die informatie voegde zich direct in het apothekersysteem. En dat was heel bijzonder, de patiënt kon meteen over haar adviezen en gegevens beschikken op zijn smartphone. Zo verliet de patiënt de apotheek, nagekeken door een in-gelukkige apotheker...

Een windvlaag sloeg de deur dicht en bezorgde deze droom van de apotheker een abrupt einde. Ze schrok wakker en besefte dat zij morgen weer gewoon achter de balie zou staan.

De praktijk

Droom of werkelijkheid? Het gaat hier over een systeem waarin de patiënt alle gegevens verzamelt die te maken hebben met het medicijngebruik. Dat systeem heeft toegang tot een structuur waarin de patiënt alle acties van behandelaars kan autoriseren, van uitwisselen van gegevens tot bewerken en bekijken. Het systeem heeft toegang tot een database of databases waarin elke bewering over medicatie een plek krijgt, met tijd, datum en auteur. Elke bewering is zodanig opgeslagen dat geautomatiseerde uitwisseling foutloos en zomin mogelijk informatieverlies uitgevoerd kan worden. De geautomatiseerde uitwisseling is volledig beveiligd. Voor een blije patiënt is het van belang dat dat systeem indien gewenst door de patiënt gemakkelijk kan schakelen met andere systemen die de patiënt kiest voor uitwisseling.

Zorgdoc werd werkelijkheid

Ja, dit is Zorgdoc. Precies zo gemaakt als in de droom van patiënt en apotheker. Zowel voor het gestructureerd opslaan en bewerken van beweringen als voor het autoriseren van acties en rollen voor behandelaars. Zorgdoc kan schakelen in de tijd waardoor de apotheker in de geschiedenis kan kijken. In de logging binnen Zorgdoc is altijd te zien wie welke actie heeft ondernomen en wanneer. Zorgdoc kan nu nog met slechts 1 systeem, CGM Apotheek, gegevens volledig uitwisselen waardoor de apotheker de noodzakelijke gegevens in zijn apothekersysteem kan krijgen. Voor de inladen van hele geschiedenis van het gebruik is nog geen plaats gemaakt, voor het inladen van het actueel gebruiksoverzicht wel.