Behaal uw VIPP doelstellingen met Zorgdoc!


Het programma VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) is opgestart met als doelstelling: “Vanaf 1 januari 2020 krijgt de patiënt het recht zijn medisch dossier elektronisch in te zien en op te vragen conform de wet Cliëntenrechten.

Dit houdt in dat voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal uitgewisseld moet kunnen worden met de patiënt”. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. Met het doel de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg te geven zorgt VIPP ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is.

Deelname door instellingen aan het VIPP-programma biedt patiënten de mogelijkheid tot volledige digitale toegang tot het eigen dossier en makkelijk en snel online contact met de instelling.


  • VIPP bestaat uit 2 programmadelen: A. Patiënt & informatie en B. Patiënt & Medicatie.


Zorgdoc kan u helpen alle doelstellingen voor het onderdeel Patiënt & Medicatie te behalen en daarnaast ook een aantal doelstellingen binnen het onderdeel Patiënt & Informatie.


De VIPP B modules hebben de volgende doelstellingen:

Module B1

  • Instelling kan een digitaal actueel overzicht van medicatie bieden als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting;

Module B2

  • Ziekenhuis kan voorgeschreven medicatie digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of elektronisch recept, volgens de geldende standaard en minimaal 30% van de voorgeschreven medicatie wordt daadwerkelijk elektronisch verstuurd, zodat de openbare apotheek hierover kan beschikken;
  • Ziekenhuis kan digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht volgens de geldende medicatierichtlijn aan alle klinische patiënten verstrekken bij ontslag. Daarbij is 80% van deze medicatieafspraken bij ontslag in het EPD/EVS vastgelegd volgens de geldende standaarden.Daarnaast zijn ook de volgende VIPP A3 module-onderdelen relevant:

  • Tenminste 25% van uw patiënten gebruikt het patiëntenportaal of de link naar een PGO. Dit wordt gemeten over een periode van 30 dagen voorafgaand aan het aanvragen van de toetsing.
  • Het patiëntenportaal of de link naar een PGO bevat een overzicht van de bij de overige instelling voor medisch specialistische zorg bekende medicatie van de patiënt en de patiënt kan via het portaal of het PGO een verzoek tot aanpassing of aanvulling daarvan doen.


Wat kan Zorgdoc voor u betekenen:

  • Het realiseren van een LSP-connectie inclusief Uzi pas authenticatie, het uitvoeren van GBZ-beheer en ondersteuning bij het aanvragen van servercertificaat en uzi-passen (B1)
  • Het digitaal ondersteunen van uw medicatie verificatie en validatieproces, zodanig dat aantoonbaar en risico gestuurd het medicatie overzicht is geactualiseerd (B1). Tevens kan de patiënt het overzicht naar eigen inzicht aanpassen en ter validatie aanbieden aan de zorginstelling (A3).
  • Digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht volgens de geldende medicatierichtlijn aan alle klinische patiënten verstrekken bij ontslag (B2)
  • Bij het opnemen van het medicatie verificatieproces van Zorgdoc in uw zorgproces zal het gebruik van PGO of patiëntenportaal (indien Zorgdoc benaderbaar is vanuit het portaal) door patiënten toenemen en zeker boven de 25% uitkomen.