Zorgdoc.PRO Verificatie


Zorgdoc.PRO Verificatie ondersteunt het proces van het creëren en distribueren van het actueel medicatieoverzicht. Met dat doel combineert Zorgdoc informatie uit de relevante bronnen die een instelling beschikbaar kan stellen. Dat kan per situatie verschillen. Vervolgens wordt er beslis- en begeleidingsinformatie van gemaakt die nodig is voor het vaststellen van het feitelijk medicijngebruik door de patiënt. Die informatie is toegankelijk voor alle betrokkenen rond de patiënt in de instelling, medewerkers van apotheek of afdeling. In het algemeen is het goed mogelijk om die informatie uit de huidige bronnen te extraheren.

Het vervolgens opnieuw verwerken van retour-informatie uit Zorgdoc.PRO Verificatie door bronsystemen is afhankelijk van de architectuur van die systemen. Bij een koppeling is real-time uitwisseling mogelijk.

Het resultaat van de verificatie wordt gedeeld met alle partijen die de patiënt geautoriseerd heeft via de Zorgdoc basisstructuur. Zorgdoc.PRO Verificatie is geschikt om in ketenverband de verificatie activiteiten te delen, zowel het te leveren werk als het resultaat.

Zorgdoc.PRO Verificatie kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de NZa prestaties vooropgesteld dat Zorgdoc via een koppeling in staat is wijzigingen die doorgevoerd worden real-time te volgen. Bij extracties treedt er vertraging op. Wijzigingen die Zorgdoc.PRO ontvangt worden direct met de patiënt gecommuniceerd. De relevante bronsystemen kunnen deze informatie ook ontvangen.

De rol van de patiënt

Voor het maken van het Actueel Medicatieoverzicht heeft Zorgdoc verschillende apps. Op smartphone en tablet, zowel Apple als Android, maar ook een webapp geschikt voor PC en smartphone. Zo wordt de patiënt eenvoudig, stap voor stap begeleid bij het controleren en vastleggen van medicatiegegevens.
Patiënten die het verzoek vanuit hun behandelaar krijgen dit overzicht zelf thuis bij te werken - of dat te laten doen door anderen - kunnen daarbij ook medicatie uit niet-LSP bronnen betrekken, zoals medicatie van de drogist. Bovendien kunnen zij aangeven dat de voorgeschreven en geleverde medicijnen, niet-of-nauwelijks gebruikt zijn. Patiënten die de medicatieverificatie niet zelfstandig kunnen uitvoeren, hebben de mogelijkheid de controle te doorlopen via de app samen met een zorgprofessional.

Met deze werkwijze nemen patiënten een administratieve taak uit handen van de zorginstelling. De arts krijgt het overzicht, checkt, bespreekt zo nodig en valideert.

Het blijkt uit onderzoek dat patiënten deze mogelijkheid op prijs stellen. Na de eerste verificatie beschikken zij over een eigen online medicatiedossier.