In de afgelopen tien jaar van de ontwikkeling van Zorgdoc zijn er verschillende aannames gedaan en uitgangspunten geformuleerd die er voor moeten zorgen dat Zorgdoc aansluit op de wensen en behoeften van gebruikers. Dat zijn niet alleen wensen van patiënten voor het gebruik als PGO, maar erg belangrijk is de realiteit van techniek en organisatie waar de professionele gezondheidszorg mee te maken heeft. Of en hoe systemen op elkaar worden aangesloten bijvoorbeeld. Inmiddels lopen er verschillende landelijke programma’s om zowel de wensen van patiënten als de aspecten van de zorgpraktijk goed in kaart te krijgen en zo mogelijk industriestandaards vast te stellen. Zorgdoc is betrokken bij de programma’s Medmij en Nictiz 'Medicatieproces'.

Het MedMij programma

Onder aanvoering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een collectief van partijen in de zorg, het Informatieberaad Zorg, de handen ineengeslagen. Samen willen zij het mogelijk maken – voor iedereen die dat wil – om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen en te gebruiken binnen een zelf gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Om dit doel in 2020 te bereiken is het programma MedMij gestart.
Het programma is gericht is op het creëren van de juiste condities voor Persoonlijke Gezondheids Omgevingen. Dit programma is een vervolg op het ‘PGD kader 2020’ van de Patiëntenfederatie. (zie ook ons blog: Wat is het antwoord van Zorgdoc op 'PGD Kader 2020').
Momenteel loopt in het MedMij-programma een serie tests waarbij op verschillende gebieden koppelingen uitgeprobeerd worden tussen PGO’s en het LSP, PGO’s en professionele systemen. Deze fase heet ‘Proves’.
Zorgdoc heeft met twee partijen een voorstel gedaan, een met Pazio en een met Centric.
- meer informatie over MedMij
- meer informatie over Proves

Het Nictiz programma Medicatieproces

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en softwareleveranciers werken samen aan het maken van de Informatiestandaard Medicatieproces voor beter inzicht in medicatiegegevens door zorgverleners en patiënten. De Informatiestandaard Medicatieproces is een set van afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. De standaard heeft inmiddels release 9.04 bereikt.
In dit programma testen verschillende partijen de uitwisseling van de bouwstenen via het LSP met elkaar. Zorgdoc staat op de rol als leverancier vanuit de PGO’s.
- meer informatie over het Nictiz programma Medicatieproces

In juni 2018 is volgens planning de testfase met Zorgdoc aan de beurt.
Wil je als organisatie een actieve rol spelen in deze programma’s neem dan voor meer info zeker contact met ons op.