Van de website PGD Kader 2020 van het project dat de NPCF september vorig jaar afsloot citeren we het volgende:
'De kennis rondom Patiënt gebonden omgevingen (PGO’s, voorheen Patiënt Gebonden Dossiers) is enorm versnipperd. Concreet wordt iedere keer opnieuw het wiel uitgevonden, terwijl het meeste al beschikbaar is. Dat is zonde en werkt contraproductief. Bundeling van beschikbare (internationale) kennis is dus essentieel. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog witte vlekken: die kunnen heel gericht, mede op basis van praktijkervaring, worden ontdekt. Voor het bundelen van die kennis maken we gebruik van de hoofdlijnen van het zogenaamde PGD Kader. Dit kader bestaat uit zes invalshoeken. Zorgdoc formuleert hierbij zijn standpunten op deze invalshoeken.

Hoe kijken wij tegen deze ontwikkeling aan?

1. De waarde voor de inwoner

'Wat is de waarde van een PGD voor het individu, de persoon, de patiënt? Hier is alleen een antwoord op te geven wanneer we dieper ingaan op de situatie van deze persoon. Onderscheid tussen verschillende doelgroepen is essentieel, want de waarde zal voor een zwangere vrouw heel anders zijn dan voor een chronisch zieke of een oudere die niet meer alles zelfstandig kan.'

Ons standpunt: Zorgdoc volgt de keuzes en daarmee de waarde van de patiënt zelf. De eigenaar vraagt zelf de relevante informatie op en voegt informatie toe. Zorgdoc past zich "automatisch" aan aan het profiel van gebruiker: Zorgdoc heeft intelligentie ingebouwd op basis waarvan informatie wordt ‘voorgeladen’ of wordt toegevoegd, zodat de patiënt daar zelf wijzigingen en correcties op kan aanvullen zonder dat hij/zij steeds alles opnieuw moet doen. Zorgdoc fungeert als veilig schakelstation onder controle van de patiënt voor informatie stromen tussen het patiëntdomein, de privépersonen die daar verder toegang toe hebben en de verschillende zorgverlener domeinen.

2. De waarde voor de professional

'In het verhaal van de patiënt staat het delen van informatie met dokters en hulpverleners centraal bij het gebruik van zijn PGD. Maar ervaren deze professionals dat zelf ook als waardevol voor hun eigen vak? Biedt het hen bijvoorbeeld winst in tijd? Als iedereen zomaar met zijn eigen schoenendoos met gezondheidsinformatie aan komt zetten is het voor de gemiddelde professional niet eenvoudig om hier snel en goed gebruik van te maken. Specifieke toepassingen helpen bijvoorbeeld de huisarts of praktijkondersteuner om een individueel zorgplan op te stellen en aan het PGD te koppelen. Zonder regelmatig zelf in het systeem te kijken, kan de huisarts of praktijkondersteuner direct een waarschuwing krijgen wanneer de meetwaarden in het PGD te hoog of te laag worden.'

Ons standpunt: Zorgdoc levert gestructureerde informatie van de patiënt aan de zorgverlener en reduceert daarmee administratieve tijd. Omgekeerd biedt Zorgdoc een platform voor uitvoering van behandelplannen door verschillende (geautoriseerde) professionals met instelbare alerts. Zorgdoc laat de professionele systemen intact en haalt slechts relevante informatie op voor de patiënt en anderen in de behandelketen. De architectuur voor ‘gecontroleerd delen in de keten’ is aanwezig. Het platform fungeert als veilig schakelstation onder controle van de patiënt voor informatie stromen tussen het patiëntdomein en de verschillende zorgverlener domeinen.

3. De waarde voor de investeerders

'Om een PGD tot stand te brengen worden kosten gemaakt. Daar moet natuurlijk wel wat tegenover staan. Wellicht de grootste valkuil van PGD-initiatieven is dat investeringen in de ontwikkeling wel worden gedekt, maar dat er geen zicht is wie de dagelijkse kosten uiteindelijk voor zijn rekening neemt. De basis van een PGD moet natuurlijk wel een leven lang mee.'

Ons standpunt: Zorgdoc helpt professionele processen efficiënter en effectiever te maken waardoor kosten voor professionele zorgverleners bespaard worden, en kwaliteit van de behandeling omhoog gaat. Deze structurele procesverbetering is de basis voor een stabiele financiering.

4. Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie

'Een persoonlijk dossier waarin gestructureerde en herbruikbare gezondheidsinformatie wordt verzameld en beheerd, vormt het fundament.'

Ons standpunt: Zorgdoc heeft een platform op basis van een internationaal geaccepteerd datamodel waardoor alle vormen van zorginformatie uitgewisseld en opgeslagen kunnen worden in het format dat voor de ontvanger wenselijk is. Het gaat daarbij niet alleen om professionele informatie maar juist ook om de informatie die door de patiënt wordt toegevoegd.

5. Vertrouwen, veiligheid en privacy

'Veiligheid van het fundament in termen van vertrouwen in de kwaliteit van de informatie en de privacy van de persoonsgegevens is een absolute voorwaarde.'

Ons standpunt: Zorgdoc heeft vanaf dag één rekening gehouden met alle vereisten van zowel huidige als nieuwe wet en regelgeving, maar daarnaast ook met eisen van gebruiksvriendelijkheid en vertrouwen vanuit patiënten(/panels). Daardoor versterkt Zorgdoc de privacy terwijl er ook rekening gehouden wordt met het gebruiksgemak voor de patiënt. Het platform fungeert als veilig schakelstation onder controle van de patiënt voor informatie stromen tussen het patiëntdomein en de verschillende zorgverlener domeinen. Deze informatie stromen worden gelogd en zijn zichtbaar voor de patiënt en geautoriseerde personen.

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie

'De volgende stap in het fundament zijn de mogelijkheden om alle verzamelde gezondheidsgegevens uit te wisselen met en tussen de verschillende toepassingen/apps.'

Ons standpunt: Zorgdoc hanteert het meest uitgebreide datamodel voor de zorg. Daardoor kan Zorgdoc "schakelen" met alle toepassingen.